ویژگی هایلامپ میکروب کش UVCپرتوهای فرابنفش عمدتاً موج کوتاه 253.7 نانومتر (UVC) را ساطع می کند.UVC دارای اثر مخرب قوی بر روی سازماندهی DNA، مهار تولید مثل پاتوژن، و باعث مرگ در اثر میکروب می شود.نور Uvc میکروب کشs معمولاً در سیستم های مختلف تصفیه آب برای مقابله با فاضلاب، فاضلاب، آب مخزن ماهی، آب آشامیدنی، آب فوق خالص، آب تصفیه شده، آب استخر و غیره دیده می شود.قبل از نصبلامپ ضد میکروب کش LEDلامپ باید قبل از روشن شدن وصل شود تا قبل از نصب لامپ ها روشن باشند.در صورت بروز مشکل ناشی از حمل و نقل یا دلایل دیگر پس از نصب، لامپ روشن نمی شود و سپس بررسی می شود.