لامپ فرابنفش که به آن لامپ نور سیاه نیز می‌گویند، وسیله‌ای است که تشعشعات الکترومغناطیسی را با طول موج بین نور مرئی و اشعه ایکس ساطع می‌کند.لامپ ماوراء بنفش معمولاً از یک لامپ تخلیه الکتریکی پر از موادی تشکیل شده است که در طول موج مورد نظر که کمتر از 400 نانومتر است تابش ساطع می کند و بیشتر به دو دسته تقسیم می شود.UVA(315-400 نانومتر)،UVB(280-315 نانومتر)، وUVC(100-280 نانومتر).لامپ های فرابنفش معمولاً در کوارتز یا شیشه مخصوص قرار می گیرند که اشعه ماوراء بنفش را بهتر از شیشه معمولی منتقل می کند.