An لامپ ماوراء بنفش، همچنین به عنوان aلامپ بلک لایت uv، دستگاهی است که تشعشعات الکترومغناطیسی با طول موج بین نور مرئی و اشعه ایکس ساطع می کند.لامپ ماوراء بنفش معمولاً از یک لامپ تخلیه الکتریکی پر از موادی تشکیل شده است که در طول موج مورد نظر که کمتر از 400 نانومتر است تابش ساطع می کند و بیشتر به دو دسته تقسیم می شود.UVA(315-400 نانومتر)،UVB(280-315 نانومتر)، وUVC(100-280 نانومتر).لوله های نور سیاه UV معمولاً در کوارتز یا شیشه مخصوص قرار می گیرند که اشعه ماوراء بنفش را بهتر از شیشه معمولی منتقل می کند.

مقامات مجری قانون می توانند از آنها برای شناسایی اصالت پول استفاده کنند.ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر از یک نوار فلورسنت نامرئی بر روی فرقه های بزرگ خود استفاده کرده اند که فقط در زیر نور سیاه نشان داده می شود.