از آلومینیوم برای دفع بهتر گرما استفاده می شود.برای وات بالاتر چراغ های لوله LED، بالاتر از 20 وات، بدنه آلومینیومی ترجیح داده می شود زیرا دارای قابلیت هیت سینک بهتر برای عمر طولانی تر است.دما همیشه کمتر از 80 درجه سانتیگراد است، فروپاشی نور پس از 10000 ساعت کمتر از 8٪ است و عمر مفید آن تا 50000 ساعت است.در عین حال، مواد آلومینیومی قوی تر است و می تواند از مشکلات احتمالی حمل و نقل در طول حمل و نقل جلوگیری کند.

لوله نور کامپیوتر: زمان و مکان استفاده از دمای رنگ های مختلف نیز متفاوت است، به طور کلی 3000-6500k، به نور سفید گرم، نور سفید سرد و نور سفید معمولی تقسیم می شود که با توجه به نیاز مشتریان سفارشی می شود.