آنان لایتینگ کارخانه ای متخصص در تولید انواع لوله های روشنایی از جملهچراغ led، همچنینچراغ رشد گیاه LED ولامپ میکروب کش UVC.چراغ رشد گیاه LED فناوری جدیدی است که می تواند به رشد بهتر گیاهان کمک کند.بهتر است از نور در فاصله 15 سانتی متری گیاه استفاده کنید و حدود 12 ساعت در روز نور را روشن کنید.روشن کردن چراغ پرکننده به مدت 24 ساعت چه صبح و چه شب توصیه نمی شود.لامپ میکروب کش UVC اثر بازدارندگی خوبی بر رشد میکروب ها دارد، لامپ را زیاد تعویض نکنید.روشنایی بیش از حد مکرر باعث می شود هر دو انتهای لامپ به طور پیش از موعد سیاه شوند و بر توان خروجی لامپ تأثیر بگذارند.لازم به ذکر است که پس از خاموش شدن لامپ، 5-15 دقیقه طول می کشد تا لامپ مجددا راه اندازی شود.