لوله فلورسنت هالوژن از پودر بسیار فعال استفاده کنید که دارای پوسیدگی کم نور و اثر نور بالا است.نور روز، سفید سرد و سفید گرم برای برآوردن نیازهای دمای رنگ محیط های مختلف ایجاد شده اند.فناوری گرد و غبار پیشرفته می تواند جلوه نور را افزایش دهد و در عین حال پوسیدگی نور را کاهش دهد.حلقه های محافظ کاتدی در دو طرف آن نصب می شود لامپ مهتابیبرای جلوگیری از سیاه شدن لولهاز فیوز سه مارپیچ برای حمل و نقل پودر کافی برای عمر طولانی استفاده کنید. لوله های فلورسنت هالوژنبه طور گسترده در خانه، کارخانه ها، سوپرمارکت ها و مدارس و غیره استفاده می شود.شما باید دست های خود را با دستمال کاغذی تمیز کنید، اثری روی لامپ باقی نگذارید.