لامپ مهتابیهمچنین به عنوان شناخته شده استلامپ فلورسنت، یک لوله تخلیه گاز بخار جیوه کم فشار است که فلورسانس را به نور مرئی تبدیل می کند.لامپ مهتابی لامپ این مزیت را دارند که نسبت به لامپ های رشته ای مصرف انرژی بسیار بیشتری دارند.آنها یک نوع روشنایی نسبتا کم هزینه و با دوام هستند و در انواع کاربردهای مسکونی و تجاری استفاده می شوند.

لامپ فلورسنت وقتی گرم است به راحتی گرد و غبار را جذب می کند.وقتی آماده تمیز کردن شد، منبع تغذیه را خاموش کنید و سپس سعی کنید اجازه دهید هوای داخل به گردش درآید.لوله لامپ را به آرامی با یک پارچه خشک پیچ خورده آغشته به مواد شوینده پاک کنید و سپس از یک پارچه خشک تمیز برای تمیز کردن مواد شوینده استفاده کنید.