لوله فلورسنت که به عنوان لامپ فلورسنت نیز شناخته می شود، یک لوله تخلیه گاز بخار جیوه کم فشار است که فلورسانس را به نور مرئی تبدیل می کند.لوله های فلورسنت این مزیت را دارند که نسبت به لامپ های رشته ای انرژی بسیار کارآمدتری دارند.آنها یک نوع روشنایی نسبتا کم هزینه و با دوام هستند و در انواع کاربردهای مسکونی و تجاری استفاده می شوند.