چراغ ضد انفجار برای هر شرکتی که در محیط های خطرناک با گازها و بخارات بالقوه انفجاری فعالیت می کند ضروری است.اگر اقدامات احتیاطی به درستی اجرا نشود، کارکنانی که در محیط های خطرناک کار می کنند، دائماً در معرض خطر انفجارهای احتمالی هستند.در نتیجه، بسیار مهم است که بفهمید چگونهلوله ضد انفجارروشنایی می تواند به کسب و کار شما و ایمنی کارکنان شما کمک کند.

مدارهای حفاظت از شارژ بیش از حد و تخلیه بیش از حد در دستگاه های اضطراری طراحی شده است.در صورت مجهز شدن به خازن های جبرانی، ضریب توان می تواند به بالای 0.95 برسد.اگر می خواهید تمیز کنیدلامپ فلورسنت ضد انفجار، پاک کنیدلامپ فلورسنت ضد انفجاربه آرامی با یک پارچه خشک پیچ خورده آغشته به مواد شوینده، و سپس از یک پارچه خشک تمیز برای تمیز کردن مواد شوینده استفاده کنید.