لوله هایی هستند که گرما ساطع می کنند، لوله هایی که نور ساطع می کنند و لوله هایی که هر دو را ساطع می کنند.اگر حیوان خانگی دارید که به تعداد زیادی نیاز داردلوله نور UVB(مانند لاک پشت، لاک پشت، اژدهای ریش دار، آفتاب پرست و غیره)، شما به یک دستگاه مخصوص نیاز دارید.لوله UVB.از طرف دیگر نور UVB برای همه خزندگان و دوزیستان مفید است و باید تامین شود.اینلامپ UVBاز مواد شیشه ای با کیفیت خاص و پودر مخصوص با تکنولوژی تولید ویژه ساخته شده است.از این لامپ ها می توان برای پرورش آبزیان مزرعه، خانه حیوانات خانگی استفاده کرد و آنها را سالم تر می کند.کارکنان مجرب و آموزش دیده برای پاسخگویی به تمام سوالات شما به زبان انگلیسی روان در مورد OEM و ODM.